Vircavas vidusskolas Lielvircavas ēka

Par projektu:

Skolas vecajā un jaunajā ēkā veikti vispārceltnieciskie darbi energoefektivitātes paaugstināšanai, t.sk. fasādes un jumta siltināšana, logu un durvju nomaiņa, bēniņu un pagraba pārsegumu siltināšana. Veikti iekšējās apdares darbi un inženierkomunikāciju rekonstrukcija, t.sk. ūdensapgāde un kanalizācija, ventilācijas-rekuperācijas sistēma, apkure, elektroapgāde. Skolas vecā ēka ir aizsargājams vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

Realizēts:

05.2013. - 09.2013.

Pasūtītājs:

Jelgavas novada pašvaldība

Izmaksas:

EUR 450 tūkst.

Date: