SIA “BILDBERG” ir būvuzņēmums ar vairāk kā 20 gadu pieredzi būvniecības nozarē.
Piedāvājam pilnu pakalpojumu ciklu:

SIA “BILDBERG”  komandā ir pieredzējuši un savā jomā profesionāli tāmju inženieri, projektu vadītāji, būvdarbu vadītāji un būvnieki, kas realizēs pat vissarežģītākos projektus, ievērojot klienta vajadzības un piedāvājot klientam piemērotākos risinājumus.

Mūsu darbības galvenie virzieni:

 • Ēku būvniecība (privātmājas, daudzdzīvokļu mājas, sabiedriskas ēkas, industriālas un lauksaimniecības ēkas)
 • Energoefektivitātes paaugstināšana
 • Iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūve
 • Labiekārtošanas darbi

Būvuzņēmuma attīstība

1994. gadā tiek dibināts daudznozaru uzņēmums SIA “Uzars”, kurā viena no darbības nozarēm ir būvniecība

2007. gadā tiek izveidota SIA “Uzars Celtniecība”, kas darbojas tikai būvniecības nozarē

2017. gadā SIA “Uzars Celtniecība” maina savu nosaukumu uz SIA “BILDBERG”

Kvalitātes, vides, arodveselības un darba drošības politika

Misija:        Sniegt augstas kvalitatīvus būvniecības pakalpojumus, ievērojot klienta  prasības un vajadzības, balstoties uz kompetenci un pieredzi, piedāvāt piemērotāko risinājumu. Nodarbinātajiem nodrošināt drošus un veselīgus darba apstākļus.

Vīzija: SIA “BILDBERG” ir uz attīstību tendēts būvuzņēmums ar stabilām tirgus līdera pozīcijām Latvijā, kuram rūp nodarbināto darbinieku veselība, droša darba vide.

 • Apņemas nodrošināt pakalpojumus / darbus atbilstoši klientu vēlmēm un prasībām un saskaņā ar pastāvošajiem noteikumiem, normām un standartiem;
 • Apņemas nodrošināt visaptverošu pārvaldības sistēmu, kas risinātu darba drošības un veselības aizsardzības jautājumus.
 • Uzņemas pilnu atbildību par uzņēmuma ietekmi uz vidi, kā arī uzņēmums apņemas rūpēties par dabas saudzēšanu un piesārņojuma samazināšanu un novēršanu;
 • Uzņemas pilnu atbildību par nodarbināto drošu un veselīgu darba vidi un apstākļiem, lai novērstu ar darbu saistītus ievainojumus un sliktu veselības stāvokli, kā arī uzņēmums apņemas rūpēties par pienācīgu risku novērtēšanu
 • Uzņemas pilnu atbildību par nodarbināto, tai skaitā nodarbināto pārstāvju iesaistīšanos un konsultēšanu darba drošības un arodveselības plānā
 • Uzņemas apzināties un izpildīt piemērojamo normatīvo aktu, būvniecības likuma, darba drošības un aizsardzības un citas saistošās prasības, tajā skaitā vides aizsardzības normatīvo aktu, un citas prasības, kas uzņēmumam ir saistošas un attiecināmas uz kvalitātes, vides, arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmu, t.sk. būtiskajiem vides aspektiem, OH&S risku novērtējumiem;
 • Apņemas izpildīt piemērojamās prasības un nepārtraukti pilnveidot ieviesto kvalitātes, vides, arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmu, kā arī uzlabot pārvaldības sistēmas efektivitāti un ievērot tajā noteiktās prasības.