Balstoties uz kompetenci un pieredzi, piedāvājam:

Energoefektivitāte un atjaunošana

Būvuzņēmums veicis ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā, īstenojot vairāku arhitektūras pieminekļu atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas projektus. Tāpat veikti daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas darbi.

Piedāvājam realizēt ideju par energoefektivitātes paaugstināšanu, sākot ar nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un līdzekļu piesaisti, līdz pat gatavam rezultātam.


Būvniecība un pārbūve 

Esam uzbūvējuši vairākus privātmāju ciematus un mūsdienīgas daudzdzīvokļu ēkas. Tāpat veikta sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecība un pārbūve.

Piedāvājam īstenot dažādas sarežģītības un apjoma jaunbūves un pārbūves projektus.

Labiekārtošana

Piedāvājam veikt ceļu un laukumu izbūvi, bruģēšanas darbus, apzaļumošanu, stādījumu ierīkošanu, āra apgaismojuma ierīkošanu, kā arī citus labiekārtošanas darbus. Būvuzņēmumam ir pieredze arī stadionu un vingrošanas laukumu izbūvē un atjaunošanā.

Industriālā un lauksaimniecības apbūve

Piedāvājam veikt angāru, noliktavu, ražošanas ēku, lauksaimniecības būvju būvniecību, kā arī citu industriālu un lauksaimniecības apbūvi.