Vilces pamatskola

Par projektu:

Vilces pamatskolā, kas ir aizargājams valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, veikti vispārceltnieciskie darbi energoefektivitātes paaugstināšanā, t.sk. ārsienu siltināšana no iekšpuses, bēniņu pārseguma siltināšana, jumta seguma ieklāšana, logu un durvju nomaiņa. Veikti iekšējie apdares darbi un inženierkomunikāciju rekonstrukcija, t.sk. ūdensvads un kanalizācija, ventilācijas-rekuperācijas sistēma, apkure un siltummezgls, elektroapgāde.

Realizēts:

05.2013. - 09.2013.

Pasūtītājs:

Jelgavas novada pašvaldība

Izmaksas:

EUR 450 tūkst.

Date: