Telpu pārbūve Ķekavā

Par projektu:

Projekta ietvaros tika veikti vispārējie celtniecības darbi, iekšējā ūdensvada un kanalizācijas pārbūve, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas pārbūve, elektroietaišu un vājstrāvu sistēmu pārbūve.

Realizēts:

06.2017. - 10.2017.

Pasūtītājs:

AS "Latvenergo"

Izmaksas:

90 tūkst.

Kategorija:

Date: