Kapliča

Par projektu:

Veikta kapličas projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Auces pilsētā, t.sk. zemes darbi, vispārceltnieciskie darbi, iekšējie un ārējie inženiertīkli, tehnoloģiskā aprīkojuma uzstādīšana, teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana.

Realizēts:

06.2013. - 12.2013.

Pasūtītājs:

Auces novada pašvaldība

Izmaksas:

EUR 130 tūkst.

Date: