March 2020

Kādu laiciņu atpakaļ mūs uzmeklēja projekta "Mana zeme skaistā" veidotāji Zinātnes inovāciju parks, ar aicinājumu atbalstīt Ozolnieku novada skolēnus šajā radošajā projektā, kura mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot radošas aktivitātes. Projekta būtiskākā aktivitāte ir fotokonkurss,