Zaļenieku Zaļās muižas zirgu stallis

Par projektu :

Projekta realizācijas gaitā veikta ēkas pārbūve, iekštelpu pārbūve. Veikta arī visu esošo inženiertīklu atjaunošana un pārbūve. Projekta realizācijas gaitā sakārtots pagrabs, apdares atjaunošana, teritorijas labiekārtojums. Pilna iekšējo tīklu nomaiņa – elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, ventilācija, apkure, vājstrāvas. Dabisko akmeņu mūris (lentveida), izmantotais materiāls - laukakmens; jaukta konstruktīvā shēma- pārsegumu slodzes uzņem nesošās ķieģeļu mūra ārsienas; starpstāvu pārseguma veids – dzelzbetona velves, metāla siju pārsegums ar betona aizpildījumu, kas izmantoti Katlu mājā, savukārt Zirgu stallī kā starpstāvu pārsegumi izmantoti koka sijas ar koka aizpildījumu, kā arī dzelzbetona paneļi; jumta pārseguma veids – skārda loksnes ar antikorozijas pārklājumu. Akmens mūra iekšsienu apdarei izmantota elektroosmozes sistēma. Visas apkures sistēmas darbībai nepieciešamās iekārtas uzstādītas telpu iekšienē, tādējādi nemainot un neietekmējot ēku vizuālo stāvokli, apkārtējās vides ansambli. Akmens mūra iekšsienu apdarei izmantota elektroosmozes sistēma.

Realizēts:

23.05.2018. - 01.08.2019.

Pasūtītājs:

Jelgavas novada pašvaldība

Izmaksas:

1 792 099 EUR

Date: