Zaļenieku vidusskola

Par projektu:

Ēkas rekonstrukcija un aprīkojuma modernizācija. Veikti vispārējie celtniecības darbi energoefektivitātes paaugstināšanai, t.sk. fasādes siltināšana, logu un durvju nomaiņa. Veikti iekšējās apdares darbi un inženierkomunikāciju rekonstrukcija, t.sk. ūdensvads un kanalizācija, apkure un vēdināšana, elektroapgādes un vājstrāvu sistēmas. Veikta jaunas siltumtrases izbūve 115 m garumā. Darbi veikti kultūras pieminekļu zonējumā. SIA BILDBERG realizēja ideju par vispārējās vidējās izglītības kvalitātes uzlabošanu Jelgavas novadā.

Realizēts:

05.2012. - 01.2013.

Pasūtītājs:

Jelgavas novada pašvaldība

Izmaksas:

EUR 1 milj.

Date: