Iecavas mākslas un mūzikas skola, 2. un 3. kārta

Par projektu:

Projekta ietvaros veikta vēsturiskas ēkas atjaunošana un multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide. Veikti zemes darbi, vispārceltnieciskie darbi, fasādes apmetuma remonts, apdares darbi, logu un durvju nomaiņa, inženierkomunikāciju rekonstrukcija - ūdensvads un kanalizācija, apkures sistēma, vēdināšanas sistēma, elektroapgādes sistēma, vājstrāvu sistēmas. Vekti teritorijas labiekārtošanas darbi, t.sk. uzstādīts teritorijas apgaismojums.

Realizēts:

05.2015. - 10.2015.

Pasūtītājs:

Iecavas novada dome

Izmaksas:

EUR 500 tūkst.

Date: