Energoefektivitātes paaugstināšana PII “Sprīdītis”, Jelgavā

Par projektu :

Projektā veikti vispārceltnieciskie darbi; fasādes un cokola siltināšana un apdare; pagrabstāva pārseguma siltināšana; uzstādītas lietus apmales; izbūvēts divslīpu jumts ar 0,6 Ruuki skārda klājumu; izbūvēti ieejas pandusi, kāpnes. labiekārtota teritorija. Izvietots fasādes apgaismoums, uzstādīta gaismas kaste; ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija; nomainīti drenāžas un ārējās kanalizācijas tīkli, uzstādīti jauni logi un durvis.

Realizēts:

03.2018.-06.2019.

Pasūtītājs:

Jelgavas pilsētas dome

Izmaksas:

974 000 EUR

Date: