Sociālo pakalpojumu centrs Kalnciemā

Par projektu :

Ēkas pārbūves darbi – ar ventilējamo fasādi nosiltinātas sienas (1000m2), bēniņu pārsegums (450m2), nomainīts jumta segums (850m2). Betonētas grīdas (1358m2), mūrētas starpsienas (138m3), ielikti jauni logi, durvis un ārdurvis. Montēts ārējais pasažieru lifts. Nomainīti iekšējie tīkli, sistēmas, t.sk., ūdensapgāde un kanalizācija, siltummezgls, apkure, ventilācija, elektroapgāde un apgaismojums, elektronisko sakaru sistēmas un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu izbūve. Izbūvēti ārējie tīkli, sistēmas, t.sk., siltumtrase, lietus ūdens un saimnieciskā kanalizācija. Līguma ietvaros tika veikts iekštelpu remonts un teritorijas labiekārtošanas darbi

Realizēts:

04.2019.-03.2020.

Pasūtītājs:

Jelgavas novada pašvaldība

Izmaksas:

EUR 1,5 mlj.

Date: