Jaunumi

SIA BILBDERG nominācijas “Zemgales novada uzņēmējs 2019” ieguvējs

2019.gada 30.novembrī, Rundāles pils uzņēma daudz veiksmīgu, uzņēmīgu, strādīgu un entuziastisku cilvēku, lai tos vienkopus pulcētu pasākumā “Gada uzņēmējs Zemgalē 2019”, kuru organizēja Zemgales plānošanas reģions. Šo cilvēku pulkā bija arī SIA BILDBERG pārstāvis Gatis Bērziņš, kuram bija tas gods saņemt galveno balvu, kurai uzņēmumu nominēja Ozolnieku novads.

Šādu atzinību var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte.

Priecājamies par novērtējumu! Esam gandarīti, ka mūsu ilggadējais darbs Ozolnieku novadā un ne tikai, ir pamanīts. Tas viennozīmīgi ir lielisks stimuls labiem darbiem nākotnē, un laba pēcgarša visam, kas jau ir padarīts!

Paldies visiem! It īpaši paldies visam SIA BILDBERG kolektīvam – kopā mēs VARAM!

Zemgales plānošanas reģiona rīkotais svinīgais pasākums “Gada uzņēmējs Zemgalē 2019” Rundāles pilī 2019. gada 29. novembrī. | Foto: Ruslans Antropovs / rusantro.com
Gada Uzņēmējs Zemgalē 2019