Jaunumi

Ieviests ISO 45001:2018 arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas standarts

2019. gada 22.augustā SIA BILDBERG ir saņēmis jauno starptautisko sertifikātu LVS ISO 45001 ”Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi”.

ISO 45001 ir Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas standarts, kas ir apstiprināts 2018. gada martā un aizstāj OHSAS 18001:2007 standartu. Galvenais standarta mērķis ir samazināt arodslimību un ievainojumu skaitu.

Esam gandarīti, ka ejam līdzi laikam un varam nodrošināt saviem darbiniekiem drošāku darba vidi, mazāk arodsaslimšanu, nelaimes gadījumu risku utml. Tāpat jaunais sertifikāts uzlabo uzņēmuma tēlu, veicina sadarbību starp sabiedrību un valsts institūcijām.

Paldies visiem iesaistītajiem, par sadarbību!