Jaunumi

SIA BILDBERG ievieš jauno starptautisko sertifikātu LVS ISO 45001

SIA “BILDBERG” aizrit darbīga vasara, lai uzlabotu savu darbības kvalitāti būvniecības nozarē, uzlabotu darbinieku darba apstākļus, darba vidi un  būtu vieni no pirmajiem būvniecības uzņēmumiem, kas ievieš jauno starptautisko sertifikātu LVS ISO 45001 ”Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi”.

ISO 45001 ir Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas standarts, kas ir apstiprināts 2018. gada martā un aizstāj OHSAS 18001:2007 standartu. Galvenais standarta mērķis ir samazināt arodslimību un ievainojumu skaitu.

Šīs parvaldības sistēmas ieviešana sniedz tādas priekšrocības, kā piemēram:

  • uzņēmuma darbības uzlabošanās, samazinot negadījumu un nelaimes gadījumu skaitu;
  • uzlabotas attiecības ar sabiedrību un valsts institūcijām;
  • mazāks risks tikt sauktam pie atbildības;
  • uzņēmuma tēla uzlabošana;
  • darba apstākļu uzlabošana;
  • u.c.

Rezultātā gaidāma droša darba vide, mazāk negadījumu, nelaimes gadījumu, arodsaslimšanu.