April 2018

2018. gada 6. aprīlī SIA "BILDBERG" uzsāka darbību Ozolnieku novada uzņēmēju biedrībā, kuras mērķis ir pārstāvēt Ozolnieku novada uzņēmēju intereses un veidot dialogu ar valsts un pašvaldību iestādēm un starptautiskajām organizācijām, iesaistoties lēmumu pieņemšanā, kas sekmētu uzņēmēju un Ozolnieku novada ekonomisko un uzņēmējdarbības vides attīstību.